Zoeken  Home  Contact
Stichting Trésor Utrecht

Trésor Nieuws


Nr. 44, juni 2017
Trésor 20 jaar!
Kinderen beschilderen ontvangstgebouw
Veldwerk in de bossen van Kaw
Donateursdag 2017
Natuurbeschermers in de maak
Tinamoes in Trésor

Veldwerk in Suriname
Veldcursus naar Frans-Guyana
Aankoniging donateursreis
Een nieuw gezicht
Dank u wel!
Hoe kunt u Trésor steunen?


Nr. 43, december 2016
Een nieuw bestuur en een nieuwe
 voorzitter voor de Association Trésor
Een nieuw ontvangstgebouw
De effecten van jacht op
tropische bossen
Vogels helpen bloeiende
Norantea guianensis lianen

De Zwarte manakin, een onbekende soort
Aan het werk in Frans-Guyana
Veldcursus naar Frans-Guyana
Een interview met Magda Augusteijn
Mag ik mij voorstellen?
Dank u wel!
Hoe kunt u Trésor steunen?


Nieuwsbrief 3, oktober 2016
Aankondiging donateursdag
STOC
Stagiaires
Ambassadeurs!
Jacht in Frans-Guyana
Dier van de maand (Zoetwaterroggen)
Dank u wel!
Hoe kunt u ons steunen?
Nieuwsbrief 2, april 2016
Donaties
Een nieuw entreegebouw
Entreegebouw
Future for Nature
Een werkbezoek aan Trésor
Na het Dansen voor het regenwoud
Goed nieuws uit Frans-Guyana!
In kaart brengen van het waternetwerk
Plant in de spotlight
Dank u wel!
Hoe kunt u ons steunen?
Nieuwsbrief 1, december 2015
Een blik op 2016
Een nieuw entreegebouw
Het stokje wordt overgenomen
Studenten in de rimboe
Jeffrey in Frans-Guyana
Dier van de maand
Hoe kunt u ons steunen?

Nr. 42, mei 2015
Trésor schrijft geschiedenis
De Witpluimmiervogel en de Kroontiran
Céline Genton: nieuwe conservator
Bericht uit het regenwoud
Ambassadeurs van Trésor
Samen staan we nog sterker in
internationale natuurbescherming!

Hoe breng je de boodschap
van natuurbehoud over?
Trésor profiteert van Peter's
afscheid als student
Dank u wel!
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 41, december 2014
Voortbouwend op
wat tot op heden bereikt is   
De kracht en kwetsbaarheid
zijn overal voelbaar   
De Oranje Rotshaan
Eigen website en nieuwsbrief
Bericht uit het regenwoud
Rondetafelconferentie
over het Trésorproject   

Mag ik even kennismaken?
Hoe gaat het met
de ambassadeurs van Trésor?   
Project op basisschool in Elst
Stichting Trésor omarmt de natuur
Interview met Thomas Sigognault
Dank u wel!
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 40, april 2014
Bericht uit het regenwoud
Nieuwe kamerplant beschermt
tropisch regenwoud
Interview met Eric Persoon
De topaaskolibrie
Reis mee in oktober met Trésor

Een woord van afscheid van de eerste twee
studentleden van het bestuur
Educatieve film over het Trésor reservaat
Donateursenquête
De media bereiken is lastig
Dank u wel!
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 39, november 2013
Trésor breidt activiteiten uit
Reuzennachtzwaluwen en
      nachtzwaluwen in Trésor
De ecosysteemdiensten van Trésor
Berichten uit het regenwoud

Hoe gaat het met de studentenbestuursleden?
Dank u wel
Financiën
Interview met drs. Jelle Schuurmans
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 38, juni 2013
Werkbezoek aan
      Suriname en Frans-Guyana
Entreegebouw opnieuw afgebrand
Een nieuwe cartografie
      van de biotopen van Trésor (vervolg)
Actieplan 2013
Berichten uit het regenwoud

Even kennismaken
Masterstage bij
      Stichting Peperpot en WWF Guianas
Beheerplan als stageopdracht
Dank u wel
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 37, november 2012
Stichting Trésor breidt activiteiten uit
Olivier Fortune, nieuwe conservator
Biotopen gedetailleerder
      in kaart gebracht
Nieuws van Peperpot
De slakken van Trésor

Twee studenten op stage
Financieel overzicht 2011
Stage in Trésor
Dank u wel
Wat is Trésor?
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 36, mei 2012
Trésor gaat een nieuwe fase in
Tropisch regenwoud en Marrons
Werkbezoek 2012
Trésor Donorendag te Peperpot
Berichten uit het regenwoud

Als student werken voor Trésor
Dank u wel
Interview met René Boot
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 35, februari 2012
De Association Trésor was in 2011 actief op vele terreinen
Peperpot Nature Park... bijna twee jaar oud
Grote belangstelling voor botanische cursus

Middelen en taken in 2010 in evenwicht
Dank u wel!
Allemaal gericht op één doel
         (Interview Jhr L. de Geer van Oudegein)
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 34, oktober 2011
Volgend jaar weer Trésorreis
Nieuwe soorten gevonden in Trésor
Trésor herbergt een bijzondere rijkdom aan vissen
Educatieve zomeractiviteiten in Trésor
Berichten uit het regenwoud

Het vervolgonderzoek naar koolstofopslag in het regenwoud
Legaten en periodieke uitkeringen
Dank u wel
Interview met Ad Havermans
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 33, april 2011
Donateursreis 2011
Dieren zien in hun natuurlijke omgeving
Stel je wordt gebeld...
Kort verslag werkbezoek 2011
Aktieplan 2011

Koolstofmeting in Trésor en omgeving: de resultaten
Berichten uit het regenwoud
De Zwarte manakin in Trésor: uniek voor Frans-Guyana
Interview: Vijko Lukkien
Dank u wel
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 32, oktober 2010
Trésorreis in februari 2011
Donateursdag 6 juni 2010
Onderzoek grote zoogdieren
Beestjes
Nieuwe planten ontdekt in Trésor
Dank u wel

REDD als redmiddel
Berichten uit het regenwoud
Drie maanden stagelopen in Trésor
Financiële verantwoording
Interview: Maarten Drop
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 31, mei 2010
Donateursdag 2010
Impressies van een werkbezoek aan Frans-Guyana en het Trésor reservaat
Reis naar Suriname en Frans-Guyana 2010
Er is veel werk verzet in 2009

Berichten uit het regenwoud
De Pijlgifkikker (Dendrobates tinctorius) van het natuurreservaat Trésor
Trésor: inspiratiebron voor een schoolproject
Biohorma Vriend van Trésor
Dank u wel!
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 30, februari 2010
Cameravallen in Trésor
Bijzondere waarneming in Trésor
Mag ik me even voorstellen?
Van uw verslaggever in Kopenhagen
Een inventaris van vissen in het Trésorreservaat

Nederlandse tuinbouw steunt Trésor
Fototentoonstelling in filmtheater 'De Nieuwe Scene' te Venlo
De vogels in het Regionale Natuurreservaat Trésor
Dank u wel
Een leven in dienst van het bos
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 29, oktober 2009
Trésor aangewezen als Regionaal Natuurreservaat
Trésor vanuit de lucht
Hoe groot is Trésor reservaat nu eigenlijk
Trésorreis in februari 2010
Association Trésor gaat samenwerken met zuster-organisaties
Onderzoek naar de invloed van jacht

Wandeling op het botanische pad
2008 was voor de Stichting Trésor een bijzonder jaar
Kennismaking met Stichting Trésor op de Vrijwilligersdag 2009
Door dr. Vogel ontwaakte zijn liefde voor de natuur
Dank u wel
Hoe kunt u Trésor steunen?

Nr. 28, mei 2009
Werkbezoek 2009 aan het Trésor reservaat
Donateursreis 2009
Op verkenning in de uitbreidingsgebieden

Kleine boompjes met hoge leeftijd
Bezoek aan Trésor met lokale jeugd
Onze éminence grise zwaait af!
Actie biologiestudenten
Dank u wel

Nr. 27, januari 2009
Het carbet is klaar
Op elke helling een nieuwe vondst
Trésor, een echte vleermuizenschatkamer
Monitoronderzoek vogels

Educatieve activiteiten in Frans-Guyana
Media21 wint pitch voor Trésor
Interview met Tinde van Andel
Opladen in de bush

Nr. 26, november 2008
Werkbezoek van bestuurslid
Aart de Lang aan Trésor
Geen goudwinning in het Trésorgebied
Congres Biodiversiteit in Cayenne
Donateursdag 2008

Trésor op school in Amersfoort
REDD en het regenwoud
Associaton Trésor: Olivier Fortune
Herbouw carbet begonnen
Bijzondere waarnemingen in Trésor
Interview met Annemie Posner-Janssen

Nr. 25, juni 2008
Donateursdag Trésor 2008
Bericht uit Trésor
Beheerplan Trésor
Financiën 2007
Interview met Marja en Tiede Jan Bijlsma
Goed nieuws vanuit de Universiteit Utrecht

Nr. 24, april 2008
Werkbezoek aan het Trésor reservaat
Logboek van de donateursreis 2008
Cursus Suriname en Frans Guyana
Vogelonderzoek in Trésor (deel 2)

Geheimen uit de medicijnkast van Trésor
Kantoorruimte voor de Association
Dagelijks bestuur Association
Interview met Pipasi Jeurissen

Nr. 23, december 2007
Ir. Frans de Ruiter erelid van de Stichting Trésor
Wat is er de laatste drie maanden gebeurd in het natuurreservaat Trésor
CO2-uitstoot van vliegreizen compenseren
Dagvlinders van Trésor - een inleiding
Vermeden ontbossing: biedt klimaatbeleid nieuwe perspectieven voor Trésor?
Vertalersdag
Interview met Eric Augusteijn

Nr. 22, september 2007
Trésor en het WNF slaan de handen ineen!
Onderzoek van de vogels in de ondergroei in het Trésor reservaat
Diversiteit in het Amazone regenwoud
Kort financieel verslag over het jaar 2006
Maak meer lawaai!
Hanneke Schuurman erfde geld en schonk het aan Trésor


Nr. 21, mei 2007

Nr. 20, dec. 2006

Nr. 19, sept. 2006

Nr. 18, mei 2006
=> Nr. 17, dec. 2005
=> Nr. 16, sept. 2005
=> Nr. 15, mei 2005
=> Nr. 14, dec. 2004
=> Nr. 13, okt. 2004

Trésor Nieuws is het nieuwsbulletin van de Stichting Trésor.
Trésor Nieuws verschijnt 3x per jaar.
De papieren versie wordt gratis toegezonden aan de donateurs van de Stichting Trésor

Redactie
Vijko P.A. Lukkien en Eric Augusteijn

Redactie-adres
Postbus
Telefoon
Fax
E-mail

80084, 3508 TB Utrecht
030 253 74 36
030 251 83 66
Bio.Tresor@uu.nlContact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2009 Stichting Trésor