Zoeken  Home  Contact
Stichting Trésor Utrecht


vorige
nummer volgende 
nummer

nummer 15, mei 2005

Inhoud

inhoudsopgave

Van de redactie


Passiflora amoena: een vaste begeleider
van de tochten door Trésor.
Sinds de start van het Trésor project in 1995, 10 jaar geleden, is er heel veel gebeurd. In een volgend nummer hopen we wat uitgebreider bij dit jubileum stil te staan.

Ook in Frans Guyana is er van alles gaande, en Vijko Lukkien, secretaris, bericht dan ook in het eerste artikel uitgebreid over het werkbezoek dat hij en Frans Maas Geesteranus (penningmeester) begin april brachten aan het Trésor-reservaat.
Daarna stelt de nieuwe penningmeester zich aan u voor, zodat u weet wie de uitgaven die met uw donaties worden betaald nauwlettend in de gaten houdt.

Het derde artikel is gewijd aan de plantaardige predatoren in het Trésor-gebied: vleesetende planten. Deze planten jagen in stilte en veelal onopgemerkt. Renske Ek neemt u mee naar deze plantaardige rovers en onthult hun heimelijke gedrag.

Verder is er weer een bijdrage van Derk de Groot met nieuwe "Berichten uit het regenwoud", al jaren onze vaste rubriek.inhoudsopgave

Werkbezoek aan Frans Guyana
en het Trésorreservaat

Vijko P.A. Lukkien
Secretaris van de Stichting Trésor

Inleiding
Eind maart 2005 ben ik, in mijn functie van secretaris van de Stichting Trésor, in opdracht van het Bestuur, naar Frans Guyana afgereisd, voor een 10 daags werkbezoek aan het Trésorreservaat. Mijn echtgenote, die al jaren als vrijwilliger voor onze Stichting werkt, vergezelde mij.
Nadat vorig jaar Olivier Tostain Joep Moonen als onze nieuwe conservator ter plaatse heeft opgevolgd, zijn vervolgens ook de nieuwe leden van onze beheerscommissie (de Association Trésor) benoemd en heeft Kevin Pineau de taak van boswachter (Garde-Animateur) op zich genomen.
Alle reden dus om vanuit Nederland met onze nieuwe collega's in Frans Guyana uitgebreid van gedachten te wisselen en een plan van aanpak voor de komende jaren door te spreken.
Olivier had ons al laten weten, dat er voor ons reservaat belangrijke nieuwe ontwikkelingen in Frans Guyana gaande zijn, die om aandacht vragen. Zoals onder andere de ophanden zijnde goudwinning (op grote schaal) in het Kaw-gebied, waarin Trésor ligt! Het bestuur van de Stichting Trésor was er dan ook van overtuigd dat een werkbezoek zo snel mogelijk moest plaatsvinden.

De reis naar Frans Guyana en onze eerste werkdag
Op zaterdag 26 maart vertrekken we per trein om 11.00 uur vanuit Rotterdam naar Parijs om de volgende ochtend rond 11.00 uur vanaf het vliegveld Orly te vertrekken naar Frans Guyana.
Tijdens de vlucht overbruggen we een tijdsverschil van 5 uur (incl. de zomertijd die van zaterdag op zondag is ingegaan) en komen tegen 15.00 uur aan op het vliegveld van Cayenne.
Het vroege voorjaar in Nederland achter ons gelaten komen we, via Parijs (waar de bomen al veel groener zijn dan in Nederland), aan in Cayenne, bij 40ºC met volop zon en Hollandse wolkenluchten. Kortom, het voelt een beetje als een korte reis naar de zomer.

Olivier Tostain bespreekt met ons het weekprogramma.
We overnachten de eerste nacht in een klein hotel: La Chaumière, om vervolgens bij Joep Moonen, Marijke en Bernie op Emerald Jungle Village te logeren. Hier zullen later in de week Frans Maas Geesteranus (penningmeester van onze Stichting) en zijn vrouw Marga zich bij ons voegen.
In de tuin van hotel La Chaumière worden we verwelkomd door een koor van vogel- en cicadengezang. Amazonepapegaaien vliegen in paartjes over, richting de kust om daar te overnachten.
De volgende morgen is het vroeg opstaan voor onze eerste bespreking om 8.30 uur met het bestuur van de Universiteit van Cayenne.
Tijdens het ontbijt loopt iedereen bij de tafel weg omdat in de tuin twee grote Toekans zijn neergestreken, die de welluidende naam hebben van Channel-billed (Ramphastos vitellinus).
Op de Universiteit spreken we met de voltallige directie n.a.v. een eerder verzoek voor verdere samenwerking (studentenuitwisseling) met de Universiteit Utrecht.

Kevin Pineau, onze nieuwe boswachter.
In de maand mei van dit jaar wordt een tegenbezoek aan Utrecht gepland.
De samenwerking vanuit de nog jonge Universiteit van Cayenne met het Trésorreservaat krijgt inmiddels vorm. Twee studenten doen al geruime tijd onderzoek in Trésor waar we later deze week uitvoerig over zullen worden ge´nformeerd.
's Middags ontmoeten we Olivier Tostain. Het is een hartelijk weerzien en we bespreken uitgebreid het programma voor de komende week. Het belooft een drukke week te worden! Daarna bezoeken wij natuurlijk het reservaat. We ontmoeten daar onze nieuwe boswachter Kevin Pineau, die dolgelukkig is dat hij uiteindelijk na een lange procedure een door de Franse overheid deels gesubsidieerde aanstelling voor 5 jaar heeft gekregen.
Er wordt inmiddels hard gewerkt aan het entreegebouw en de bezoekersroute in Trésor.


Met behulp van het nieuwe schoolboekje
hopen we veel schoolklassen te ontvangen.
De promotie van het schoolboekje van Joep Moonen
Voor de volgende dag staat o.a. een interview met de krant van Frans Guyana op het programma. We hebben een gesprek met Magale Filou van "France-Guyane".
Niet alleen het 10-jarig bestaan en het belang van het reservaat komen aan de orde, maar natuurlijk ook het boekje en het schoolprogramma voor kinderen in Trésor.
Later in de week spreken we nog met Claude Suzanon, de directeur van de Vereniging van Natuur- en Milieueducatie (SEPANGUY). Hij zegt al zijn medewerking toe o.a. in het organiseren van het busvervoer van kinderen. Hij is bijzonder gelukkig met ons initiatief en bevestigt dat er veel behoefte is aan dergelijke programma's voor de jeugd.


Kennismaking met het nieuwe onderzoek in Trésor

Michaël Guerin-Bouhaben onderzoekt een Helliconia
bihai
op vleermuizen. Inzet: Thyroptera tricolor voorzien
van een nummer-ring t.b.v. het onderzoek.
Op woensdag ontmoeten we Michaël Guerin-Bouhaben van de Universiteit van Cayenne in Trésor.
Hij doet onderzoek aan een zeer kleine vleermuizensoort in Trésor waarbij familiegedrag en migratie door het terrein worden onderzocht. Deze 4,5 cm grote vleermuis luistert naar de naam Thyropera tricolor en is beige-bruin en grijs van kleur.
Deze vleermuis vormt kleine kolonies in de opgerolde bladeren van Heliconia bihai. Het bijzondere is dat hij zich vasthecht met zuignapjes aan de vleugels, i.p.v. met klauwtjes.
Het werk wordt begeleid door Philippe Gaucher, medewerker van de Universiteit en co÷rdinator van het Reservaat Parc National dans le Sud (i.o.). Eveneens onder zijn leiding werkt Clohé de Schamps, die het territoriumgedrag van een gifkikkersoort (Dendrobatus spec.) bestudeert.
Op zondag a.s. zullen we een werklunch (naar goed Frans gebruik) samen met Olivier Tostain, Kevin Pineau, Philippe Gaucher en onze studenten hebben, om verder over dit werk te kunnen praten. Daarna inspecteren wij met Olivier en Kevin het educatieve pad en stellen samen een actieplan op voor verdere verbeteringen en reparaties.

CO2 fixaties in het intacte regenwoud

Informatiebord over het CO2-onderzoek
van INRA.
In de namiddag vertrekken we met Olivier Tostain naar Saint-Laurent-du-Maroni op 120 km afstand van Cayenne.
Daar is een onderzoekslocatie van het Institut Naturel de la Recherche Agronomique (INRA) gevestigd waar Damien Bonal (wetenschappelijk medewerker) ons ontvangt.
Damien doet nu sinds een jaar (in samenwerking met de Universiteit van Wageningen) met behulp van een 50 meter hoge meettoren onderzoek naar de hoeveelheid CO2 uit de lucht, die door het regenwoud wordt vastgelegd. In het kader van de mondiale inspanningen op het gebied van klimaatbeheersing neemt dit onderzoek een zeer belangrijke plaats in, ook in verband met de rol die natuurlijke regenwouden hierbij spelen.
De cijfers over 2004 zijn zoals hij zegt boven verwachting. Gebleken is dat per hectare intact regenwoud 2,5 ton CO2 jaarlijks wordt vastgelegd. Binnenkort worden deze cijfers gepubliceerd. Ze benadrukken nog eens het belang van het behoud van bestaande regenwouden.

De goudwinning in het Kaw-gebied nabij Trésor
Voor de volgende dagen staan veel afspraken op het programma, die alles te maken hebben met de op handen zijnde opening van de goudmijn van de firma CAMBIOR, ten oosten van het Trésorreservaat.
We spreken o.a. met vertegenwoordigers van de lokale overheidsorganisaties voor milieu (DIREN) en met de directie van CAMBIOR.
Duidelijk is dat de noodzakelijke milieueffect-rapportages (MER) met zorg zijn uitgevoerd, de locatie zorgvuldig is gepland en het tracé van de aanvoerweg gelukkig niet over de Kawrug is uitgezet. We moeten er van uitgaan dat de winning in 2007 van start zal gaan in de vorm van dagbouw. De grote waarde van het Trésorreservaat wordt eens te meer duidelijk door zijn ligging tussen het dorp Roura in het westen en de goudmijn in het oosten. Gelukkig wordt dit door velen gezien, ook in Frans Guyana. De actualiteit van de bescherming van het regenwoud komt, gezien vanuit het Trésorinitiatief, duidelijk in de schijnwerpers te staan.
Het gesprek met Jean-Francois Milian (algemeen directeur) en Dominique Fournice (wetenschappelijk medewerker milieuzaken) is open en vele details over de goudwinning worden gegeven.
Vanuit hun positie wordt sterk benadrukt dat zij zich zeer wel bewust zijn van het belang van Trésor. Ze zijn zonder meer bereid, als wij een verzoek indienen, ons werk te steunen. Het idee om voor de komende jaren het busvervoer van schoolkinderen te financieren in het kader van het natuuronderwijs in Trésor wordt zeer positief ontvangen. Alle medewerking wordt toegezegd om de bescherming van ons reservaat vanuit de mijnlocatie optimaal vorm te geven.

Een avond op Emerald Jungle Village

Een meer dan handgrote nachtvlinder.


De Roodteenvogelspin op de wand van onze slaapkamer.


Phyllomedusa bicolor zit ons 's avonds aan te kijken terwijl hij
over het hek klimt.
Na een week met voor ons veel afspraken komen op zaterdagavond Joep Moonen, Bernie, Frans en Marga Maas Geesteranus terug uit Suriname. Zij hebben een goede reis gehad (de familie Maas Geesteranus is hier op vakantie).
Tot laat praten we bij met Joep en kijken terug op zijn 12-jaar-lange verbondenheid met Trésor. Emerald Jungle Village als centrum voor ecotoerisme en natuurlijk als aanlandingspunt voor bezoekers aan Trésor loopt goed.
Hij is graag bereid om zijn ervaringen met de nieuwe boswachter te delen wat natuurlijk een hele steun is voor Kevin Pineau. We hebben samen het gevoel dat Trésor een nieuwe en uitdagende fase tegemoet gaat, waarbij de natuurbeschermingsgedachte van 12 jaar geleden, van waaruit dit initiatief ontstaan is, nog steeds even actueel is.
De groeiende betrokkenheid van de Franse samenleving bij ons project geeft aan dat we op de goede weg zijn.
's Avonds laat, met veel vleermuizen rond de lampen, een prachtige gele nachtvlinder op de deur van onze slaapkamer, een Roodteenvogelspin (Avicularia metalica) die naar binnen wil, een vleermuis binnen die onze muggen wegvangt en de grootste boomkikker van Frans Guyana (Phyllomedusa bicolor) op het hek! geeft de niet te vergeten ervaring, dat we in een van de, biologisch gezien, rijkste gebieden van deze aarde zijn. De volgende morgen worden we vroeg gewekt door de oorverdovende geluiden van een groep Brulapen die langs trekt.

Werken aan Trésor
De afgelopen week hebben we veel met Olivier Tostain en Kevin Pineau overlegd en Trésor bezocht, om een lijst te maken van noodzakelijke werkzaamheden aan het entreegebouw (Carbet), voorbereidingen voor het scholenprogramma, werkzaamheden aan de educatieve route, grensaanduidingen en de dagelijkse bemensing van het entreegebouw. Dit alles heeft geresulteerd in een lijst van 35 aanbevelingen die op maandag 4 april aanstaande voorgelegd zal worden aan de leden van de Association Trésor ter bespreking en terug in Nederland aan het Bestuur van de Stichting.
Het entreegebouw vraagt om voortdurend onderhoud (Termieten!) en de inrichting zal worden voorzien van meer informatie voor schoolklassen. Een expositie diersporen staat op het programma en langs de educatieve route zullen themaborden verschijnen met meer informatie over planten en dieren.
De route vraagt veel onderhoud in dit klimaat, de informatiepanelen vragen om vervanging en de Termieten hebben de schuilgelegenheid bij het uitzichtpunt aangevallen.
Er wordt een nieuwe Franstalige folder over Trésor voorbereid en zo volgt nog een heel lange lijst die voor het grootste gedeelte in eigen beheer moet worden uitgevoerd.
Kortom, Trésor vraagt om ons aller steun om dit unieke project een succesvolle toekomst te garanderen. We staan er zeker niet alleen voor en met de trouwe steun van U als donateur en een groeiende steun ter plaatse zal ons dit zeker lukken.
Op maandagavond bezoeken wij de Nederlands-Belgische familie van Ginkel in Montjoly; Wulfert is arts in het ziekenhuis en Kristien is zojuist bevallen van Pablo. Pablo is met een donatie van € 250, - onze jongste donateur in Frans Guyana en zijn beide ouders hebben toegezegd mee te willen werken aan de Franse vertaling van onze website: www.tresorrainforest.org.
Voorbeelden van individuele steun, die absoluut zullen bijdragen aan een goede toekomst voor ons Trésorproject.

De bijeenkomst met de Association Trésor
Op maandagmiddag vindt de slotbijeenkomst plaats met de leden van de Association in aanwezigheid van de familie Maas Geesteranus.
Laurent Garnier (Président Association Trésor) zit de vergadering voor en geeft alle gelegenheid om kennis met elkaar te maken. Olivier Fortune, de penningmeester, is helaas door drukke werkzaamheden verhinderd en Vivianne Thierron (lid vanuit het WWF) ligt met malaria in bed. De vergadering verloopt in een open en enthousiaste sfeer met grote overeenstemming over de opgestelde actiepunten.


De vergadering met de Association, v.l.n.r. Kevin Pineau, Pipasi Lukkien, Marga Maas Geesteranus, Vijko Lukkien, Nijls Pracontal, de hulp van Kevin Pineau op het reservaat, Laurent Garnier, die zojuist de stropdas van Vijko Lukkien in ontvangst heeft genomen, Frans Maas Geesteranus en Olivier Tostain.

Wat duidelijk naar voren komt is dat onze aanwezigheid, overleg en contact met het Bestuur van de Stichting in Nederland, juist in deze fase nu onze Franse collega's het stokje van Joep Moonen hebben overgenomen, zeer op prijs wordt gesteld. Men handelt niet graag zonder goed overleg vooraf.
Het enthousiasme voor en de betrokkenheid van de leden van de Association Trésor bij het project ondersteunen in veel opzichten onze inspanningen voor Trésor.
Olivier Tostain zal op 5 juni aanstaande tijdens onze donateursdag in de Burgers Zoo, naar wij hopen aanwezig zijn.

Ten slotte

De compacte bloeiwijze van Costus scaber.
Tijdens een van onze laatste dagen in Frans Guyana maken we een laatste tocht door Trésor.
Het is droog en eindelijk kan ik wat dia's maken voor onze website, want het heeft eigenlijk steeds geregend.
Kevin vertelt ons dat 's morgens (hij heeft overnacht in het Carbet) twee "Geelvleugel ara's" (Scarlet macaw) langskwamen en een groep van ongeveer 50 Sa´miri's (apen met jongen).
Terwijl we het bos inlopen ontmoeten we een grote Bosschildpad (Geochelone denticulata) en even verder drie verschillende soorten van het plantengeslacht Costus (Gemberachtigen) op nauwelijks één vierkante meter, waarvan ik dia's maak voor de rubriek "Plant van de maand" op de website.
De volgende morgen, na een bezoek aan het Conseil Régional en een gesprek met Vivianne Thierron van het WWF, met o.a. als onderwerp de verdere uitwerking van de samenwerkingscontracten met het Wereld Natuur Fonds, vertrekken we naar het vliegveld voor de reis terug naar Parijs en Nederland.

De van malaria herstellende Vivianne Thierron van nhet WWF
in overleg met Olivier Tostain over de toekomstige samenwerking.

We hebben een zeer tevreden gevoel over deze reis. Het was goed dat we juist in deze fase van het project met zo velen van gedachten hebben kunnen wisselen.

Bij thuiskomst vinden we vele e-mails waaronder mails van nieuwe donateurs die zich aanmelden en een aanmelding van een donateur voor de donateursreis naar Trésor in 2006. Verder een bericht van Prof. Dr. P(aul) Maas, dat hij met twee Belgische collega's in augustus Trésor zal bezoeken om zijn onderzoek aan een bijzondere plantenfamilie: de Burmanniaceae voort te zetten.

En tenslotte een berichtje van Olivier Tostain dat de burgemeester van Roura de eerste bussen beschikbaar heeft gesteld om op 26 april schoolklassen uit Roura Trésor te laten bezoeken.

Foto's: Vijko Lukkieninhoudsopgave

Even voorstellen:

Mijn naam is Frans Maas Geesteranus en ik ben de nieuwe penningmeester van de Stichting Trésor.

Van huis uit ben ik technisch georiënteerd. In 1972 afgestudeerd als werktuigbouwer in Delft en daarna steeds in de industrie (autobandenfabriek, mijnbouw, metaal,olie en nu consultancy) werkzaam geweest.
In mijn jongere jaren was ik niet zo ge´nteresseerd in de natuur, ik hield me op met de bruisende zaken van het leven onder vrienden, in ons gezin en met mijn carrière.
Twee dingen waren echter altijd onacceptabel: vervuiling van de leefomgeving en verspilling. Samen met mijn vrouw Marga (al 34 jaar!) hebben wij dit nadrukkelijk overgebracht op de kinderen. Wij hebben/hadden 3 kinderen, twee zoons en een dochter. Onze zoons zijn helaas overleden. Vooral onze jongste zoon Remco had o.a. grote belangstelling voor alles wat leeft en groeit in de natuur.
Na zijn overlijden in 2002 besloten wij om zijn laatste wil uit te voeren en zijn nalatenschap te gebruiken voor het stichten van het "Remco Maas Geesteranus Nature Fund". Dit is onder beheer gebracht van de Stichting Trésor.
Ons recente bezoek aan Frans Guyana heeft ons er ten volle van overtuigd dat we hiermee een goede keuze gemaakt hebben. Het is voor ons weliswaar een geheel nieuw, zeer leerzaam, avontuur, maar we hopen nog lang eraan mee te kunnen doen.

Met vriendelijke groeten,
Frans Maas Geesteranus


inhoudsopgave Onder de loep genomen:

Vleesetende planten in Trésor

Renske Ek, onderzoeker


In Trésor worden een aantal kleine vleesetende kruiden uit het geslacht Utricularia gevonden (familie blaasjeskruidachtigen - Lentibulariaceae). Deze kruidjes zijn verwant aan het eveneens vleesetende - en ook in Nederland voorkomende - vetblad (Pinguicula).
In totaal zijn er momenteel acht verschillende soorten in het Trésor Reservaat gevonden. Zij komen vooral voor in de echt natte delen van de savannes, maar twee soorten groeien in de natte tijd ook op de parkeerplaats van het toegangsgebouw (U. foliosa en U. pusilla, de laatste is niet afgebeeld).
Het zijn prachtige, iele kruidjes, variërend in grootte van ± 10 cm tot 30 cm. De bladeren (indien aanwezig) zijn simpel en staan afwisselend. Bij de orchidee-achtige bloemen is de kelk pas echt ontwikkeld als de bloem in vrucht is. De bloemkroon is 2-lippig, waarbij de onderste lip groter is dan de bovenste en gespoord. Vaak is het middendeel van de onderlip opgezwollen. Zeven van de aanwezige soorten dragen gele bloemen, één is aangetroffen met witte bloemen (U. spec.).
Het meest bijzondere van het genus blaasjeskruid is dat een deel van de bladeren of horizontale zijstengels (stolonen) dragers zijn van kleine blaasvormige vallen, die microscopisch kleine insekten kunnen vangen. Hoe werkt dit? Onder de grond, of drijvend in het water bij de aquatische soorten, bevindt zich een zakje of blaasje (meestal ergens tussen de 0,5 en 2 mm groot), met een naar binnen openende valdeur. Deze valdeur wordt geactiveerd door kleine voelharen (zie foto). De plant pompt water uit het blaasje, waardoor er een onderdruk in het blaasje ontstaat. Wanneer een niets vermoedend insect van de juiste afmetingen zich te dicht bij de voelharen waagt, opent de deur en wordt het insect naar binnen gezogen. En dit alles kan zich afspelen binnen 10 tot 15 duizendste van een seconde! Eenmaal opgesloten in het blaasje wordt de prooi verteerd m.b.v. enzymen die de plant uitscheidt, de resulterende nutriënten worden vervolgens geabsorbeerd.inhoudsopgave

Berichten uit het regenwoud

Derk de Groot

Na een periode dat we in het reservaat zonder boswachter zaten is er nu gelukkig een opvolger voor Eric Landais gevonden. Zijn naam is Kevin Pineau en hij is half februari 2005 als garde-animateur van het Trésorreservaat begonnen. Hij heeft een aanstelling voor 5 jaar, waarbij de Franse overheid een belangrijk, maar geleidelijk afnemend, deel van de loonkosten voor haar rekening neemt.

Een Fregatvogel mannetje met opgeblazen rode keelzak. Foto: Natura


De Visarend.
Foto: http://home.hccnet.nl/r.goedegebuur/roofvog/roofidxn.html

De Harpij, een grote roofvogel die grote prooien aankan.
Foto: http://home.hccnet.nl/r.goedegebuur/roofvog/roofidxn.html
Kevin zal ons via regelmatige verslaglegging op de hoogte houden van de gang van zaken in en rond het reservaat. In zijn verslag over maart 2005 schrijft hij dat verschillende nieuwe vogelsoorten in het reservaat zijn gezien:
 • twee exemplaren van de Fregatvogel (Fregeta magnificens), een zeevogel die maar zelden verder landinwaarts wordt aangetroffen;
 • een Pandion haliaetus, de Visarend, die op trek naar het noorden was;
 • een Morphnus guianensis, een arendsoort met een spanwijdte van 1.50 meter die gespecialiseerd is in het vangen van zoogdieren in het kronendak van het bos;
 • een Harpij-arend (Harpia harpyja), vlak bij het ontvangstgebouwtje; Harpijen zijn in staat apen uit het kronendak mee te sleuren.
 • een Notharchus tectus, de Bonte baardkoekoek, klein, rond en mollig met een sterke snavel waarmee hij insecten vangt;
 • een Corythopis torquata, een kleine vogel die zich in de ondergroei ophoudt en die nog niet eerder in het reservaat was gezien.
Daarnaast is een grote groep, van wel zestig individuën van het Doodshoofdaapje Saimiri sciureus, gezien, juist tegenover het ontvangstgebouwtje. Er was zelfs een tiental vrouwtjes bij met kleintjes op hun rug.


Sinds eind maart zijn twee studenten van de Universiteit van Frans Guyana bezig met een stage in het reservaat. Chloé Deschamps doet onderzoek aan een klein kikkertje van de familie der Dendrobaten en Michaël Guerin werkt aan een vleermuizensoort: Thyroptera tricolor. We hopen te zijner tijd de resultaten aan u te kunnen laten weten.


Verder is Kevin bezig met het uitvoeren van een onderhoudsprogramma voor het ontvangstgebouwtje en het excursiepad. In het boswachterloze tijdperk is er wel een achterstand ontstaan die we nu weer moeten inlopen. Termieten zijn altijd in de aanval, bomen vallen regelmatig om, grond glijdt naar beneden, naambordjes bij bomen worden onleesbaar en zo is er altijd veel te doen. Ook zal er samen met de conservator Olivier Tostain een werkprogramma worden ontwikkeld, waarover in de komende tijd wel meer te vertellen zal zijn.inhoudsopgave

Kort Nieuws

Nieuwe voorzitter
In februari heeft Jhr. L. de Geer van Oudegein de voorzittershamer voor een periode van 3 jaar overgenomen van dhr. H.J. Hielkema. Dhr. De Geer van Oudegein is als voorzitter van het Utrechts Landschap goed bekend met concrete natuurbescherming.


Lesboekje voor Frans Guyana
Het lesboekje voor de scholieren van Frans Guyana "Mon livret scolaire Trésor" is geschreven, samengesteld en ge´llustreerd door Joep Moonen, de eerste conservator van Trésor. Wij hebben grote bewondering voor zijn initiatief tot dit lesboekje en de uitvoering ervan. Daarom zijn wij graag betrokken geweest bij de realisering van deze uitgave en via het Remco Maas Geesteranus Nature Fund konden we ervoor zorgen dat het nu ook werkelijk door de scholieren gebruikt kan worden.
Voor ons een mooi moment.

Vijko Lukkien

Trésor in het nieuws
 • Het aprilnummer van "Onder het Palmblad" is geheel gewijd aan Frans Guyana. Joep Moonen fungeerde voor dit themanummer als gastredacteur. In een groot artikel van 4 pagina's over het Trésor Reservaat wordt uitgebreid stilgestaan bij ons 10-jarig jubileum, ondersteund met vele mooie foto's. U kunt dit aprilnummer bestellen bij Francis Productions (info@francisproductions.nl) of direct door € 4,95 + €1,28 (porti), dus € 6,23 over te maken op giro 6184187 van Francis Productions te Rotterdam, onder vermelding van "aprilnummer 2005 Palmblad ". Als u elektronisch betaalt dient u ook uw adresgegevens te vermelden!
 • Het blad Alert van C&E Bankiers, de bank waar de hypotheek voor Trésor is ondergebracht, heeft eveneens een vier pagina's gewijd aan het 10-jarig jubileum van Trésor. C&E Bankiers hebben daarmee mede aan de wieg gestaan van het Trésor-project, dat heeft geleid tot de vestiging van het 2464 hectare grote Tresor-natuurreservaat in Frans Guyana.
 • Op dinsdag 31 maart heeft het dagblad France-Guyane een halve pagina gewijd aan 10 jaar Trésor, onder de titel: "10 kaarsen voor het vrijwillig Trésor-natuurreservaat".  inhoudsopgave

  Colofon

  Trésor nieuws
  verschijnt 3x per jaar. De papieren versie wordt gratis toegezonden aan de donateurs van de Stichting Trésor

  Redactie
  Bert van den Wollenberg

  Redactie-adres

  Postbus
  Telefoon
  Fax
  E-mail

  Bankrekening   
  80162, 3508 TD Utrecht
  030 253 28 76
  030 253 51 77
  L.J.W.VANDENWOLLENBERG@BIO.UU.NL

  78.47.36.618
  Betaalt u met Girotel (of de bank-variant)? Gelieve dan uw naam en adres te vermelden.

  Vormgeving digitale versie
  Eric Augusteijn

  Verhuizen
  Gaat u verhuizen?
  Geef uw adreswijziging schriftelijk of telefonisch door:

  Postbus
  Telefoon    
  80162, 3508 TD Utrecht
  030 253 18 26
  Contact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2006 Stichting Trésor