Zoeken  Home  Contact
Stichting Trésor Utrecht

Bedrijfssponsoring
Vrienden van de Stichting Trésor

Een goede manier om daadwerkelijk bij te dragen aan de bescherming
van de regenwouden van Zuid-Amerika


  • Elke onderneming/organisatie is voor zijn voortbestaan afhankelijk van de medewerking van anderen (afnemers/klanten, leveranciers, werknemers, overheid, enz.). Die medewerking wordt eerder verleend naarmate het imago van de onderneming positief is. In toenemende mate wordt dit imago als positiever beoordeeld, naarmate de organisatie zich bewust is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, iets terugdoet voor de maatschappij. Maar dat moeten die 'anderen' dan wel weten. Ergo: "Be good and tell it."

  • Een goede manier van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is iets te doen aan natuurbescherming. Daarmee doet u iets tastbaars voor de wereld die we aan onze kinderen achterlaten.

  • De Stichting Trésor is een succesvol, innovatief natuurbeschermingsinitiatief. Drie partijen werken in de Stichting samen: wetenschap (de Universiteit Utrecht), enkele ondernemingen en meer dan 1000 particuliere donateurs. In 1994 heeft de Stichting met geleend geld (waarvoor de Universiteit garant staat) 2400 hectare tropisch regenwoud aangekocht in Frans Guyana, in het Amazonegebied van Zuid-Amerika.
    De Franse overheid heeft het gebied inmiddels de status van Natuurreservaat toegekend en het totaaloppervlak is nu uitgegroeid tot bijna 4000 hectare. Zeven wetenschappelijke expedities hebben aangetoond dat het gebied de rijkste biodiversiteit van Zuid-Amerika bevat. De Stichting werkt nauw samen met het Wereld Natuurfonds, gerenommeerde universiteiten in Parijs, Berlijn en New York, en de plaatselijke overheid. In het gebied is een natuurpad aangelegd en geeft een boswachter natuureducatie aan schoolklassen en andere geïnteresseerden.

  • Hoe kunt U ons steunen?
    U kunt de Stichting Trésor steunen door een jaarlijkse of eenmalige sponsorbijdrage van € 2000. U wordt dan als vriend van de Stichting Trésor vermeld op onze site en andere nieuwsuitingen, die periodiek aan alle donateurs worden verzonden. U ontvangt bovendien een prachtig certificaat-op-naam van de Stichting Trésor voor in uw hal of receptie. Daarnaast zijn wij, als waardering voor uw bijdrage, bereid samen met u een op uw specifieke organisatie toegesneden sponsoringplan te ontwikkelen om uw initiatief wereldkundig te maken. Dit zal het imago van uw organisatie van een prachtig groen randje voorzien.
Voor meer informatie: Stichting Trésor, Vijko P.A. Lukkien, Postbus 80084, 3508 TB Utrecht,
Tel. 030-2537436, Bio.Tresor@uu.nl.
Stortingen op bankrekening 78.47.36.618 t.n.v. de Stichting Trésor Utrecht onder vermelding: Vriend van de Stichting Trésor.


De Stichting Trésor (K.v.K., Utrecht, nr. 41187239) is door de belastingdienst aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956 en is op basis van artikel 67, lid 1 vrijgesteld van schenkingsrecht.
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. De jaarrekening van de Stichting wordt gecontroleerd door KPMG.Contact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2006 Stichting Trésor