Zoeken  Home  Contact
Stichting Trésor Utrecht

Resultaten

Beheer
Doordat de Franse overheid in 1997 aan Trésor de officiële status van vrijwillig natuurreservaat verleende is een belangijke garantie verkregen voor het langdurige behoud van het aangekochte gebied. De Stichting is bovendien door de Franse overheid ontheven van haar belastingverplichtingen (o.z.b.).

Daarnaast bestaat de stellige indruk dat dit initiatief vanuit Nederland een belangrijke positieve invloed heeft gehad op de toekenning van de reservaatstatus van het aangrenzende veel grotere Kaw-reservaat (pers.med. M.Sallenave,1997) waar nu eveneens door de Franse overheid een informatiecentrum ( "Maison du Parc", november 2001) in het dorpje Kaw is ingericht . Zowel het informatiecentrum Trésor als het informatiecentrum van het Kawreservaat liggen op dezelfde route vanuit Cayenne.

Voornamelijk door het feit dat in het Trésor-reservaat de jacht verboden is en hierop ook officieel toezicht wordt gehouden, wordt het gebied thans beter beheerd en beschermd dan voordien.

In het kader van een jeugdwerkgelegenheidsplan van de Franse overheid is een reservaat medewerker aangesteld, met als taken: controle en inspectie, onderhoud van de educatieve route door een deel van het reservaat en het bezoekerscentrum, het begeleiden van excursies en het verlenen van praktische ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.

Educatie en voorlichting
Sinds de inrichting van een educatieve route en de bouw van het informatiecentrum bij de entrée van het Trésorreservaat bezoeken steeds meer groepen (scholen) en (eco) toeristen het reservaat. De educatieve functie wordt in aanzienlijke mate versterkt door het feit dat nu ook een medewerker (beheer en educatie) op basis van een Melkertbaan-achtige aanstelling het publiek kan begeleiden.

Informatie over Trésor wordt op diverse plaatsen gegeven in de vorm van een folder, door de lokale overheid ter plaatse vervaardigd en uitgegeven. Daarnaast worden reizigers in de aankomsthal van het vliegveld Cayenne uitgebreid ge´nformeerd over beide reservaten (Kaw en Trésor).

Het werk van de Stichting Trésor wordt thans ondersteund door een kleine duizend donateurs in Nederland die regelmatig, ook met aanzienlijke bedragen en eigen initiatieven, bijdragen aan het project.
Om de donateurs op de hoogte te houden van de voortgang van het project wordt drie maal per jaar "Trésor-Nieuws" uitgegeven. Jaarlijks wordt een dag voor donateurs georganiseerd in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht en ook zijn inmiddels twee donateurreizen naar het gebied gehouden.
Contact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2006 Stichting Trésor