Zoeken  Home  Contact
Stichting Trésor Utrecht

Projectsponsoring

Kleine en grote sponsors gezocht voor verschillende projecten in ons reservaat.


Carbet, het bezoekerscentrum van Trésor
foto Eric Augusteijn   
De donateurs zorgen via het adopteren van vierkante meters jaarlijks voor een behoorlijk bedrag aan inkomsten. Dat wordt grotendeels gebruikt om de kosten van toezicht en instandhouding te betalen.
We hebben als stichting altijd moeite om geld te vinden voor nieuwe zaken en vervangingsinvesteringen.
We vermoeden dat er onder u misschien mensen of organisaties zijn die het leuk zouden vinden een bepaald project geheel of gedeeltelijk te financieren. Daarom doen wij hier een oproep om sponsors te vinden voor de volgende projecten, die we in 2006 willen uitvoeren.
U kunt ons helpen door het formulier onderaan deze pagina in te vullen en te versturen.

 • Project 1: Vervanging van de schuilplaats bij het uitzichtpunt op het natuurpad.
  Halverwege het twee kilometer lange natuurpad staat, of eigenlijk stond een kleine schuil- en rustplaats voor de wandelaars. Vanaf deze plek is er een prachtig uitzicht over het lager gelegen bos van het Trésor gebied. Hier is te zien hoe de mist uit het warme bos optrekt na een stevige regenbui. Fantastisch om te zien, mystiek en fantasie gaan hier hand in hand.

  Dat zien moet nu wel staande gebeuren, want de schuilplaats (een zitbank met dak er boven, geheel van hout) is ten prooi gevallen aan de termieten en is daardoor ingestort.

  Projectuitvoering : afbreken van de bestaande schuilplaats en opbouw van een nieuwe. Maken ontwerp, aanschaf van de vóórgezaagde en gepreserveerde houtdelen, bevestigingsmaterialen en golfplaten. De boswachter zal met hulp van enkele vrijwilligers de uitvoering op zich nemen.
  Projectkosten: € 400,-.
 • Project 2: Ondersteuning voor het vervoer van de schoolkinderen met bussen.
  De Stichting Trésor heeft ten doel het beschermen en behouden van het tropisch regenwoud. Dat kunnen we niet alleen vanuit Europa doen. De lokale bevolking speelt hierin ook een beslissende rol en dus is het van belang deze op haar verborgen schatten (Trésor) te wijzen. Wij beginnen bij de schooljeugd, die zijn het meest ontvankelijk voor het moois in de natuur en een aantal van hen zal later als volwassene een beslissende rol spelen in de samenleving van Frans Guyana.

  Het lokale bestuur van Trésor (Association Réserve Naturelle Trésor) verzorgt, onder leiding van de boswachter, educatieve rondleidingen over het natuurpad voor schoolklassen. De leerlingen krijgen een werkboek mee, dat ze gebruiken voor het uitvoeren van hun opdrachten. Dit werkboek (Mon livret scolaire Trésor) is geschreven door de vorige conservator van Trésor (Joep Moonen) en bekostigd door het Remco Maas Geesteranus Nature Fund.

  Het vervoer van een schoolklas met circa 30 kinderen moet op een veilige manier gebeuren en wordt meestal met schoolbussen gedaan. Dit kost in Frans Guyana € 500,= per klas. Het plan is om in 2006 minstens 6 klassen te ontvangen. Dit kan niet uit de normale Trésor begroting worden betaald.

  Projectuitvoering : sponsoring van het busvervoer
  Projectkosten: € 3.000,-.
 • Project 3: Vervanging van 300 bordjes langs het botanische pad.
  Langs het botanische pad staan bij iets meer dan 200 bomen, struiken of planten kleine informatiebordjes. Ze geven de wetenschappelijke, de Franse en soms de lokale naam. In sommige gevallen zijn er ook illustraties van bladeren, bloemen of vruchten weergegeven.

  Het vochtige, warme klimaat tast het geplastificeerde informatiemateriaal vrij snel aan waardoor het moeilijk leesbaar wordt. Doordat in het verleden ook al regelmatig bordjes zijn vervangen is nu ook geen sprake meer van een uniforme opzet.

  Het ligt in de bedoeling de hele informatievoorziening langs het pad opnieuw vorm te geven en bordjes te plaatsen die beter tegen het klimaat kunnen dan de huidige. Naar schatting gaat het om 300 bordjes die ongeveer € 10,= zullen kosten.

  Projectuitvoering: De conservator en de boswachter zullen het voorbereidende werk doen, de paneeltjes zullen door een smid worden vervaardigd en de lay-out van teksten en illustraties zal door derden worden gedaan. Projectkosten per bordje: € 10,=.

  Door sponsoring in natura van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht wordt in 2006-2007 in dit project voorzien.

  Projectkosten: € 3.000,-.
 • Project 4: Bestrijding van termieten.
  Het Trésor informatiegebouw (carbet) is geheel gemaakt van onbeschermd tropisch hout. In de tropische natuur is het zo, dat dood hout onmiddellijk aangepakt wordt door insecten en schimmels. Normaal zal een omgevallen boom, met een hardhouten stam, op deze manier in 10 tot 20 jaar zijn opgevreten. Een heel efficiënte en doelmatige recycling.

  Echter, wij mensen maken bouwsels van hout en willen deze graag voor een langere periode behouden. In het geval van ons carbet is termieten-bestrijding een noodzakelijk iets om de natuurlijke recycling tegen te gaan en het voor een langere tijd te behouden voor alle bezoekers.

  Projectuitvoering : Termietenbestrijding eenmaal per jaar laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf.

  Dit project wordt uitgesteld, in afwachting van de bouw van het nieuwe entreegebouw. Na de realisatie van dit gebouw zal de bestrijding van termieten een terugkerende noodzakelijke beheersmaatregel zijn.

  Projectkosten: € 500,-.
 • Project 5: Het verwijderen van enkele bomen.
  Het Trésorproject is er voor om het tropische regenwoud te beschermen tegen de ongebreidelde kaalslag, met name in het Amazonegebied.

  Bij de aanleg van het Trésor informatiegebouw (carbet) en parkeerterrein is men dan ook zuinig geweest met het verwijderen van bomen en planten. Het resultaat daarvan is, dat er nu een paar bomen met hun takken over het carbet heen hangen. Ook op een natuurlijke manier, vooral na een flinke regenbui of wat wind, komt er wel eens een tak of hele boom naar beneden en als deze op het gebouw valt hebben we een flinke schadepost. Door het weghalen van deze bomen vervalt dit gevaar.

  Uitvoering van het project : Kappen en verwijderen van een drietal bomen en het talud herstellen. Dit moet door professionele houthakkers met gebruikmaking van een hoogwerker worden uitgevoerd.

  Door medewerking van lokale mensen is dit project in eigen beheer gerealiseerd.

  Projectkosten: € 2.000,-.
 • Project 6: Maken van tentoonstellingsmateriaal.
  In het Trésor informatiegebouw (carbet) is een ruimte om bezoekers te ontvangen. Er is daar een kleine tentoonstelling ingericht van plantendelen zoals bladeren, vruchtdozen en zaden. Ook zijn enkele onderwerpen uitgewerkt op een paar geplastificeerde posters van A4-formaat.

  Het is de bedoeling ongeveer 20 onderwerpen uit te werken, elk op 4 tot 5 posters. Dit materiaal kan dan de basis voor een wisselexpositie vormen en zal vooral bij de voorlichting aan schoolklassen een belangrijke rol kunnen spelen.

  De projectuitvoering: selectie van onderwerpen, schrijven van teksten en uitzoeken van illustraties zal door de conservator en de boswachter worden gedaan. De productie van de posters zal worden uitbesteed.
  Projectkosten: € 1.000,-.
 • Project 7: Aanschaf 20 loepjes voor gebruik door de leerlingen.
  In het algemeen is verzamelen van planten en dieren in het reservaat niet toegestaan. De leerlingen van de bezoekende schoolklassen mogen echter wel op het pad gevallen vruchten, bloemen, bladeren en insecten verzamelen. Om de details goed te kunnen zien is het wenselijk de gevonden spullen met een eenvoudig loepje te bekijken.

  De kosten zijn ongeveer € 5,= per stuk.

  Loepjes zijn aangeschaft en inmiddels overgedragen aan de Association en zullen bij de komende scholenbezoeken gebruikt worden.
  Projectkosten: € 150,-.
 • Project 8: Aanvullende botanische inventarisatie.
  Er zijn reeds een dertiental botanische studies gedaan in het Trésorgebied en nog steeds worden daarbij nieuwe planten gevonden, waarvan men niet wist dat die daar voorkomen. Er zijn zelfs enkele nog niet in de wereld beschreven plantensoorten daar ontdekt!

  Bijna al deze studies zijn in het regenseizoen uitgevoerd. Daardoor is het mogelijk dat bepaalde plantensoorten die zich vooral in de andere seizoenen manifesteren over het hoofd zijn gezien.

  Het is nu de bedoeling een aanvullend botanisch onderzoek te doen in alle reeds eerder onderzochte vegetatietypen, maar dan in het droge seizoen. Er ligt inmiddels een onderzoeksvoorstel.

  Projectuitvoering : inhuren van een deskundige/projectleider, opstellen van een gedetailleerd project- (onderzoek)plan inclusief contacten en afstemming met het Ministerie van Milieu in Frans Guyana en de Universiteit van Utrecht, voorbereiden van de projectuitvoering, uitvoeren van de studie ter plaatse inclusief het maken van foto's en filmbeelden, opstellen studierapport en verspreiding hiervan naar alle belanghebbenden.

  In dit project is vanuit het Zwani Spelt Fonds geheel voorzien. Het project zal in september/ oktober 2006 worden uitgevoerd.
  Projectkosten: € 17.000,-.
 • Project 9: Aflossing hypotheek van het Trésor terrein.
  De Stichting Trésor heeft 10 jaar geleden op basis van een hypothecaire lening 2464 hectare tropisch regenwoud kunnen kopen in Frans Guyana.
  Na twee jaar is deze aankoop door de Franse overheid gehonoreerd met het predikaat : Natuurreservaat. Het project valt (bewust) onder de Europese wetgeving. Sindsdien is het reservaat door kleine aankopen uitgebreid, is er een informatiecentrum gebouwd en een educatief natuurpad aangelegd. Individuele bezoekers en uitgenodigde schoolklassen maken hiervan met enthousiasme gebruik.
  De hypotheek is verstrekt door de Crediet en Effecten Bank N.V. te Utrecht. Belangrijke financiële steun is ook gegeven door UNA en SEP (CO2 compensatie), Dr. Vogelbedrijven (Zwitserland), Stichting Doen en het Wereld Natuur Fonds (Nederland, Frankrijk, USA en de Guyana's).

  De Stichting Trésor is door de belastingdienst aangemerkt als "een instelling als bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956" en is op basis van artikel 67, lid 1 vrijgesteld van schenkingsrechten.

  Het bedrag van de hypothecaire lening was oorspronkelijk NLG 1.300.000,= en is door aflossingen nu nog € 176.976,=.
  De Stichting heeft tot nu toe met behulp van sponsors en donateurs elk jaar een redelijke aflossing weten te doen en de rente steeds op tijd betaald. De Stichting is momenteel in onderhandeling met C&E Bankiers N.V. om de jaarlijkse aflossing te halveren.

  Projectuitvoering : Ondersteuning bij de aflossing van de Hypotheek.
  Projectkosten: €... een flink bedrag om de hypotheeklast te verlagen, zodat er meer financiële lucht komt voor normale exploitatie.Naam:  
(Namens bedrijf of instelling:)  
Straat en huisnummer:  
Postcode en woonplaats:  
Telefoon:  
E-mailadres:  
Ik ondersteun project     met €
(Vraag of mededeling:)  


Ik stort het benodigde bedrag op de bankrekening 78.47.36.618 van Stichting Trésor Utrecht.

    Contact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2006 Stichting Trésor