Zoeken  Home  Contact
Stichting Trésor Utrecht

Wetenschappelijk onderzoek

Naar de flora van het gebied zijn tot nu toe vijf onderzoeken verricht door medewerkers van het Nationaal Herbarium van Nederland, afdeling Utrecht, Fysische geografie (UU), het Natuur Historisch Museum te Parijs en het IRD te Cayenne (Cremers et al., 1996; Ek et al., 2000; Poncy & Martin, 2000; Ek et al., 2003; ter Steeg et al., 2003; Ek et al., 2004 ).

Uit het onderzoek is gebleken dat het bos van Trésor ten gevolge van de lange geologische historie, de verschillen in expositie, de extreem hoge regenval op de nabij de oceaankust gelegen bergrug en verschillen in historische be´nvloeding een moza´ek van habitats te zien geeft. Het gebied vertoont door deze combinatie van factoren een voor de Guianas opmerkelijke hoge graad van diversiteit.

Daarnaast verklaren deze specifieke karakteristieken van het reservaat het voorkomen van een aantal zeldzame en bedreigde endemische soorten. In het Kaw-gebergte is waarschijnlijk een bosrefugium lang aanwezig gebleven door de tertiaire en kwartaire droogte- en koude-perioden heen, een aantal zeldzame endemen duiden daarop (tabel 2, Ek et al., 2000). Naast ons beeldmerk, Anaphyllopsis americana moeten hier onder andere de Araceae Homalomea picturata en de nieuw beschreven soort Anthurium moonenii als ook de Bromeliaceae (Bromelia agavifolia, Vriesea gladiofolia en de van slechts twee groeiplaatsen bekende Aechmea polyantha) genoemd worden. In totaal omvat de plantenlijst thans 934 soorten, maar het onderzoek is beslist nog niet afgerond.
Binnen de totale soortenlijst zijn ook de palmsoorten opgenomen, met ten minste een sterk bedreigde soort (deGranville, 2001); van de drie nog voorkomende populaties van deze palmsoort bevindt de grootste zich binnen het reservaat en een tweede, buiten het reservaat gelegen populatie is inmiddels vanwege mijnbouwactiviteiten verplaatst. Al met al beveelt het onderzoek voortgezette bescherming van het Trésorreservaat aan.

Daarnaast hebben verschillende specialisten uit de VS, Frankrijk en Engeland eveneens onderzoek naar de verschillende aspecten van de flora en fauna van het Trésorreservaat verricht.
Recent kwam een eerste inventarisatie van voorkomende vogels gereed; de samengestelde lijst omvat 183 soorten (Menseau et al., 2002).
Er zijn recent twee nieuwe soorten, niet eerdere bekende vogelspinnen (Ephebopus cyanognatus en E. rufescens) voor het gebied beschreven.


Contact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2006 Stichting Trésor