Zoeken  Home
Stichting Trésor Utrecht

Regenwoud in de klas

Esther van Vliet heeft in opdracht van Stichting Trésor een lespakket 'Regenwoud in de klas' ontwikkeld voor de brugklas van het voortgezet onderwijs. Het project beslaat vier lesuren van de biologieles en bevat een docentenhandleiding, werk- en opdrachtbladen en een film van 15 minuten over het leven en de natuur in Frans-Guyana.
Uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse leerlingen al veel kennis hebben over duurzaamheid en natuurbescherming, maar voornamelijk met betrekking tot Nederland. Met dit project wil Stichting Trésor leerlingen kennis laten maken met duurzaamheid en natuurbescherming in het (verre) buitenland.

Docenten in het (voortgezet) onderwijs kunnen het project gratis verkrijgen door een mail te sturen naar ambassadeur.tresor@gmail.com

De leerdoelen van dit project zijn gericht op verwondering, bewustwording en kennisverbreding: Leerlingen kunnen na afloop van de film verschillen en overeenkomsten noemen in hoe mensen omgaan met bossen in Nederland en Frans-Guyana. De leerlingen hebben een realistisch beeld van natuurbescherming doordat ze de partijen die betrokken zijn bij de aankoop van een gebied voor natuurbescherming, kunnen beschrijven, na deelname aan het rollenspel. Leerlingen kunnen het nut van het gebruik van duurzame producten uit het bos benoemen door het ontwerpen van een poster met informatie uit eigen onderzoek en de besproken lesstof.
De bijbehorende film kunt u hieronder zien.


Start de film
Download de docentenhandleiding.


Het project is tot stand gekomen met hulp van Vijko Lukkien, Pipasi Jeurissen, Liesbeth de Bakker en Universiteit Utrecht. De film kwam tot stand met hulp van het WNF (Bente van der Wilt), het INNO fonds (Natascha Zwaal), het Alberta Mennega fonds, het Miquel fonds, Stichting Trésor en Jules Menssink.
Contact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2014 Stichting Trésor