Zoeken  Home  Contact
Stichting Trésor Utrecht

Geschiedenis

In 1994 is op initiatief van de Universiteit Utrecht de Stichting Trésor opgericht.
In 1995 is door deze Stichting 2464 hectare regenwoud gekocht in Frans Guyana, mede door het feit dat dit departement van Frankrijk voldoende rechtszekerheid bood voor deze investering in natuurbescherming.

Het regenwoudreservaat ligt in een gebied in Noord Frans Guyana dat Montagne Trésor wordt genoemd. De aankoop van dit gebied is niet geheel toevallig. Al vanouds was er veel kennis over de Guyana's aanwezig in het Herbarium van de Universiteit Utrecht (thans afdeling van het Nationaal Herbarium). Een belangrijk onderwerp van onderzoek van het Utrechtse Herbarium is "De Flora van de Guyana's", waaraan een tiental instituten deelneemt, waaronder twee Franse wetenschappelijke instituten, het Nationaal Natuurhistorisch Museum (Parijs) en het Instituut voor Ontwikkelingsonderzoek (IRD voorheen ORSTOM) te Cayenne.

Het Trésorreservaat bevat een grote variatie aan biotopen. Het bestaat voor een deel uit hellingbossen en voor een deel uit vlakke laaglandbossen en natte savannes, grenzend aan de rivier. Het waterpeil in de (grens)rivier en kreken vertoont een getijdenwerking. In het gebied komt geen menselijke bewoning voor.

Dat de Universiteit Utrecht samen met het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor het behoud van het regenwoud is uniek in de wereld. Het is een sterk signaal gebleken met een niet te onderschatten uitstraling. De bevolking en de overheid van Frans Guyana hebben steeds met grote belangstelling naar dit project gekeken en participeren op dit moment op meerdere onderdelen. Met name in de bouw van het bezoekerscentrum ter plaatse (2002) en de aanleg van een educatieve trail (2001) met een dagelijkse begeleiding van een reservaatmedewerker hebben lokale overheden (DIREN, Direction Régional Environnement et Nature) financieel en organisatorisch bijgedragen.

In 1996 is bij de Prefectuur van Frans Guyana het verzoek ingediend om het aangekochte terrein de status van reservaat te verlenen. Deze officiële status van vrijwillig natuurreservaat (Réserve Naturelle Volontaire) werd door de Prefect van Frans Guyana op 20 mei 1997 verleend.

Deze reservaatstatus heeft als een van de belangrijkste winstpunten dat de jacht in het aangekochte gebied verboden is. Artikel 4 tot en met 14 van het bijbehorende document houdt onder andere in dat planten en dieren in het reservaat niet geschaad mogen worden en dat het jagen of het dragen van wapens in het reservaat verboden is. Daarnaast is onderzoek ten behoeve van mijnbouw verboden. Dit verbod is de afgelopen jaren zeer relevant gebleken omdat in de bodem van het gebied goud aanwezig is en de dreiging van mijnbouw of onderzoek daarnaar steeds aanwezig is.


Contact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2006 Stichting Trésor