Zoeken  Home  Contact
Stichting Trésor Utrecht

Financiering

De Stichting Trésor is door de Belastingdienst sinds 1 januari 2008 aangemerkt
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting draagt bij aan het behoud van het tropisch regenwoud in Zuid-Amerika door aankopen van bosgebieden in Frans Guyana.
Deze aankopen zijn mogelijk gemaakt door het gebruiken van hypothecaire geldleningen door de Universiteit Utrecht.
Door sponsoring vanuit het Nederlandse bedrijfsleven, de Stichting Doen en het Wereld Natuur Fonds konden tot op heden aflossingen en rente betaald worden.
Vanaf het begin is het werk van de stichting gesteund door bijdragen vanuit de Nederlandse bevolking.
Door de adoptie van vierkante meters Trésor (€ 12,50 per m²) steunen ruim 1200 donateurs financieel in de jaarlijkse exploitatiekosten.
Met deze gelden kunnen de vergoeding van onze boswachter en de conservator van het gebied betaald worden.
Daarnaast worden deze gelden o.a. aangewend voor onderhoud van het entreegebouw en de educatieve route in het regenwoud.
Materialen voor educatieve programma's voor schoolklassen en bezoekers worden eveneens uit deze gelden voorzien.
Steeds meer donateurs kiezen er de laatste jaren voor om niet alleen zelf regelmatig vierkante meters regenwoud te adopteren, maar deze ook cadeau te doen aan vrienden enkennissen bij voorbeeld bij verjaardagen of zomaar.
Een aantal donateurs steunt ons bovendien op bijzondere wijze door grotere donaties, waardoor bij voorbeeld expedities naar het gebied kunnen worden uitgevoerd of wandelgidsen voor schoolklassen kunnen worden samengesteld, gedrukt en beschikbaar aan bezoekende groepen schoolkinderen.

De aankoop van het terrein in 1995 is mogelijk gemaakt door donaties en langlopende leningen van de Sep (thans NEA), UNA, Biohorma, en de Universiteit Utrecht (inclusief een hypothecaire banklening).

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen Wereld Natuur Fonds Nederland/ Frankrijk/ Amerika wordt het Trésorproject thans financieel gesteund door het WNF.
Naast de inkomsten uit sponsorbijdragen heeft de Stichting inmiddels ruim 1200 donateurs. Deze donateurs adopteren met hun donateurschap tevens vierkante meters van het Trésorgebied. ZKH Prins Willem Alexander was de eerste die een deel van het gebied adopteerde in de vorm van een schenking, tijdens een officiële opening van een nieuwe centrale van de UNA.

De financiële informatie over het project is te vinden in de KPMG rapporten:
Jaarverslag 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

Trésor in 2009

De Stichting Trésor heeft in 2009 toch een moeilijk jaar doorgemaakt. Hoewel de donaties in de vorm van adoptie van m² tropisch bos gestaag blijft groeien blijft de sponsoring duidelijk achter.
Daar staat gelukkig tegenover dat de Association in Frans-Guyana samen met de projectleider van de Stichting nu resultaat gaan zien van hun enorme inspanningen om financiering te organiseren in Frans Guyana zelf. Deze lokale financiering heeft ervoor gezorgd dat de bijdrage van de Stichting aan de Association in 2009 alweer lager kon zijn dan de jaren daarvoor. Deze inkomstenstroom is een welkome aanvulling op die uit Nederland en in geringe mate uit overige landen. De lokale inkomsten dekken nu voor een groot deel de kosten van salarissen van de twee boswachters.
De inkomsten van de Stichting kwamen voornamelijk uit sponsoring (€ 22.086) van de firma Greenchoice, de IUCN Nederland en het kwekers collectief Ficus Forever. Tevens is een bedrag van € 16.000 gegeven door het Conservatoire du Littoral in Frans Guyana om de inventarisatiestudie te financieren.
Er is in 2009 een daling van de inkomsten van de m² adoptie donaties te zien ten opzichte van 2008. In 2008 waren € 41.055 en in 2009 € 26.806,25. We kunnen dit alleen verklaren door het feit dat de donateurs wat voorzichtiger zijn met geven aan een goed doel.
Het totaal aan inkomsten bedroeg € 91.947.
De uitgaven in 2009 bestonden voornamelijk uit rente op de leningen bijna € 10.000), de bijdrage aan de Association (€ 22.000), de gespreide betalingen (2008 en 2009) voor de inventarisatiestudie (€ 16.259) en overige operationele kosten met een totaal van € 63.887 In 2009 is € 22.222 afgelost op de leningen. Daarmee komt het resultaat 2009 op €€ 28.060.Jaaroverzicht 2005


De Stichting Trésor is door de Belastingdienst aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956 en is op basis van artikel 67, lid 1 vrijgesteld van schenkingsrecht. Uw bijdrage is voor u fiscaal aftrekbaar.

=> Donateur worden
=> Cadeaucertificaten
=> Projectsponsoring
=> BedrijfssponsoringContact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2006 Stichting Trésor