Zoeken  Home
Stichting Trésor Utrecht

CO2-uitstoot compenseren

Bomen aanplanten als tegenprestatie voor de CO2-uitstoot die het reizen per vliegtuig met zich meebrengt is natuurlijk een prima zaak.
Minstens even effectief echter is het behouden van de tropische regenwouden.
Het bos in het Trésor-reservaat legt per jaar netto 700 - 4400 kg CO2 per hectare vast.


Door bij te dragen aan de uitbreiding en het beheer van Trésor kunt u dus de CO2, die tijdens uw vliegreis wordt uitgestoten, compenseren.
Veel CO2 wordt geproduceerd bij het opstijgen en landen van een vliegtuig en verder hangt de uitstoot natuurlijk af van het aantal te vliegen kilometers (per passagier gemiddeld 200 - 450 kg CO2 per 4000 km).

Wij suggereren daarom voor een retourreis per reiziger een vaste bijdrage van € 10 plus € 10 per (deel van) 4000 km.
Dat komt neer op de bedragen die uit het kaartje af te lezen zijn.

Voorbeelden:
  - Europa, Turkije, Noord-Afrika: € 20;
  - Oostelijke Verenigde Staten, Canada, India: € 30;
  - Mexico, Zuid-Afrika, het Verre Oosten: € 40;
  - Oost-Australië, Nieuw Zeeland: € 60.


Door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden kunt u ons uw bedoeling duidelijk maken. Na ontvangst van het bedrag sturen wij u een certificaat dat vermeldt dat u de CO2-uitstoot van uw reis hebt gecompenseerd.
Voor het toezenden van certificaten rekenen we € 2,50 aan administratie- en verzendkosten!

Stichting Trésor wenst u een veilige en plezierige reis!
Naam:  
(Bedrijf of instelling:)  
Straat en huisnummer:  
Postcode en woonplaats:  
Telefoon:  
E-mailadres:  

maakt aan de Stichting Trésor het bedrag van € over ter compensatie van de CO2-uitstoot
van een vliegreis naar voor personen.
Het betreft een reis in


Ik zal het benodigde bedrag, inclusief € 2,50 administratie- en verzendkosten, storten op de bankrekening 78.47.36.618 van Stichting Trésor Utrecht.
IBAN: NL44 TRIO 0784736618 - BIC: TRIONL2U

Nadat de Stichting Trésor mijn bijdrage heeft ontvangen krijg ik het certificaat thuisgestuurd en ontvang ik tevens:
  • de Trésorfolder: Help ons mee het regenwoud te beschermen;
  • relevante informatie over het project
  • en een voorbeeld nieuwsbrief.

Opmerking, vraag of mededeling:  
    Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2007 Stichting Trésor