Zoeken  Home  Contact
Stichting Trésor Utrecht

Cameravallen in Trésor

Kwata* heeft dit jaar de Kawberg uitgekozen als onderzoeksgebied in het kader van hun programma SPECIES**. Dit programma, gesteund door het WWF en uitgevoerd door Kwata, wordt gefinancierd door de EU en de Franse Staat (Ministerie van Onderzoek).

Er worden meerdere cameravallen geplaatst op strategische punten die zo ver uiteen liggen dat het dier waar onderzoek naar wordt gedaan, in de eerste plaats de jaguar (Panthera onca), niet op één dag twee vallen kan activeren. De vacht van iedere jaguar heeft een eigen patroon, en zodoende kan ieder individu na een nauwkeurige analyse van de opnames geïdentificeerd worden. Na verloop van tijd wordt het mogelijk de route te volgen van een individu dat verschillende camera's activeert, een schatting te maken van het aantal verschillende individuen die het gebied bezoeken en nog heel wat andere statistische en ecologische gegevens te verwerven.


Jaguar (Panthera onca)

Krabbenetende wasbeer (Procyon cancrivorus)
©KWATA/WWF: Onderzoeksprogramma SPECIES 2009 ©KWATA/WWF: Onderzoeksprogramma SPECIES 2009

In totaal zijn er ongeveer 15 vallen geplaatst in de bossen van het Kawgebergte. Drie daarvan staan in het Trésorreservaat. Hoewel het onderzoek nog niet is beëindigd, kunnen we de verleiding niet weerstaan u de eerste opnames in ons reservaat te laten zien. Deze Jaguar is gefotografeerd op een paar meter afstand van het ontvangstgebouw van Trésor.
De Krabbenetende wasbeer (Procyon cancrivorus) is verrast in het lager gelegen deel van het reservaat. Dit is de allereerste melding van dit dier in het Trésorreservaat. Kort tevoren was hij met behulp van cameravallen ook al aangetroffen in de natuurreservaten Nouragues en la Trinité. Die liggen beide in het binnenland van Frans-Guyana. Deze soort, waarvan men dacht dat hij alleen voorkwam in de mangroven aan de kust zou dus heel wat wijder verbreid zijn dan men veronderstelde.
______________________
* KWATA: Vereniging in Frans-Guyana die zich bezighoudt met bescherming en onderzoek van de natuur.

** SPECIES, Suivi des Populations des Espèces Charismatiques d'Intérêt Ecologique et Scientifique, Monitoring onderzoek van de populaties van bijzondere soorten van ecologisch en wetenschappelijk belang.
Contact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2006 Stichting Trésor