Zoeken  Home  Contact
Stichting Trésor Utrecht

Reservaat Trésor
A:
B:
C:
D:
E:
  Bergtopbos
Bos op hellingen/Geïsoleerd bergbos
Tijdelijk overstroomd bos
Natte savanne
Moerasbos
a:
b:
c:
d:
e:
f:
  Carbet
Natuurpad
Zwani swamp
Crique Favard
Crique Roche
Crique Trésor

Botanisch pad Carbet Crique Favard Orapu rivier Bergtopbos Bergtopbos Zwani swamp Bos op stijle hellingen Bos op steile hellingen Bos op steile hellingen Bos op steile hellingen Bos op niet-steile hellingen Bos op niet-steile hellingen Bos op niet-steile hellingen Bos op niet-steile hellingen Bos op niet-steile hellingen Bos op niet-steile hellingen Savanne Savanne Savanne Savanne Geïsoleerd bergbos Moerasbos Moerasbos Tijdelijk overstroomd bos Grote delen van het gebied bestaan uit vrijwel ongestoord, primair regenwoud die een aantal unieke, eveneens ongestoorde en mede daardoor zeldzame, natte savannes omsluiten. Het gebied vertoont door een bijzondere combinatie van geologische en klimatologische factoren een voor de Guyana's opmerkelijk hoge graad van botanische diversiteit waaronder een opvallend aantal zeldzame en bedreigde soorten met een endemisch karakter.

Het Trésor reservaat kan door zijn bijzondere kwaliteiten als een waardevol onderdeel beschouwd worden van mogelijke activiteiten in het kader van het Guyana-shield initiatief.
Door de reservaat status is de jacht verboden en komen de elders veel voorkomende verstoringen niet meer voor in dit gebied, tevens is onderzoek ten behoeve van mijnbouw verboden; zeer belangrijk daar er goud in de bodem aanwezig is en daardoor de dreiging van mijnbouw reëel was.


Op Google Earth zijn de savannes tussen de bossen duidelijk te onderscheiden.
(4 35 26n 52 18 16w)Contact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2006 Stichting Trésor