Zoeken  Home  Contact
Stichting Trésor Utrecht

Bedreigingen van het regenwoud


Een stukje verbrand regenwoud voor de ingebruikname voor landbouw.
foto Eric Augusteijn
De regenwouden op aarde gaan in een verontrustend tempo verloren als gevolg van menselijke activiteiten.
Ondanks de toenemende zorg van velen verdwijnt het regenwoud door
  • kap (houtproductie),
  • branden voor de ingebruikname
    voor landbouw en veeteelt en
  • mijnbouw.


Bedreigingen die vooral voor het Kaw-gebied, en dus ook voor Trésor, gelden zijn divers van aard en omvang.
De belangrijkste daarvan is op dit moment de goudwinning in dagbouw.
Hierbij wordt letterlijk een groot gat in het oerwoud geslagen en daar worden fabrieksterreinen en aan- en afvoerwegen bij aangelegd. Bovendien wordt oerwoud gekapt om depot aan te leggen voor het restslib dat ontstaat bij de goudwinning. Een niet onbelangrijk begeleidend verschijnsel is, dat door deze mijnbouw op veel plaatsen het oerwoud toegankelijk wordt gemaakt voor (illegale) jacht en verzamelactiviteiten.
Daarnaast zien we in het gebied, vooral langs wegen, paden en rivieren steeds weer opnieuw opduikende illegale kapactiviteiten waarbij de bomen worden omgezaagd en in brand gestoken.
Het terrein wordt daarna gebruikt voor de bouw van carbets en de aanleg van kleine plantages.Contact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2006 Stichting Trésor